Tag: Gala Cười 2016

Hài tết Xuân Bắc, Tự Long: Sinh Viên Đi Khám Bệnh (Gala cười 2016)

25.55K Views0 Comments

Hài tết Xuân Bắc, Tự Long: Sinh Viên Đi Khám Bệnh (Gala cười 2016)

Gala hài tết 2016 Chiến Thắng, Công Lý, Hiệp Gà – Thà Rằng Như Thế

41.48K Views0 Comments

Gala hài tết 2016 Chiến Thắng, Công Lý, Hiệp Gà - Thà Rằng Như Thế

Hài tết Tự Long, Tự Long – Bắt nạt trẻ em (seri gala cười 2016)

13.93K Views0 Comments

Hài tết Tự Long - Bắt nạt trẻ em (seri gala cười 2016)