Danh Mục: Hài Việt Hương

Thách Thức Danh Hài 2016 – Bé Kutin Chê Cô Việt Hương HÔi Lắm

21.42K Views0 Comments

Thách Thức Danh Hài 2016 - Bé Kutin Chê Cô Việt Hương HÔi Lắm

Hài tết Hoài Linh, Nhật Cường – Có Con đi tây 2016

119.38K Views0 Comments

Hài tết Hoài Linh, Nhật Cường - Có Con đi tây 2016

Hài tết Việt Hương 2016 – bán cá đi xin việc

9.62K Views0 Comments

Việt Hương là đóng vai 1 người bán cá. Sau khi chợ bị dẹp, không có việc làm. Việt Hương vác hồ sơ đi xin việc khắp nơi, nhưng vì vô duyên quá và không có quan hệ với người quan trọng nên không ai nhận!