Đang tải dữ liệu

Mời các bạn thưởng thức: Chôn nhời 3 đã ra mắt

Đạo diễn Phạm Đông Hồng nói: “Mỗi năm tôi sẽ chôn lần và đây là năm thứ 3 tôi làm cái chôn nhời 3. Cái chôn nhời 3 thì có rất nhiều tình huống ở trong phim tổng kết lại cái tình hình thời sự trong 1 năm. Và đã được rất nhiều giới truyền thông quan tâm”.
Nghệ sĩ Quang Thắng nói: “Bộ phim chôn nhời 3, chúng tôi bật mí cho quí vị là có rất nhiều điều đặc biệt. Đặc biệt nhất là có nhân vật Thạch Sanh đi chặt cây… Chặt cây về để làm gì, làm đốn củi, hay là về làm củi đun, hay là về bán củi thì chúng tôi chưa biết”
Nghệ sĩ Quốc Anh nói: “Khẳng định là cái chôn nhời 3 năm nay ấy, quí vị xem sẽ thấy nó nhiều cái mới. Nhất là cái tính thời sự, cái thời sự , cái cuộc sống hiện đại. Các bạn sẽ có 1 cái cảm giác liên tưởng tới 1 cái gì đấy nó cũng mang tính nhân văn”.
Nghệ sĩ Quân Tỳ nói: “Năm nay cũng có nhiều điều bất ngờ đối với cá nhân của nhân vật khoai”.
Nghệ sĩ Phạm Bằng nói: “Thì theo tôi, cái 3 là phải hơn cái 2 rồi. Mà tương lai ấy, cái 4 có khi lại hơn cả cái 3, cái 2 và cái 1. Thì cái đó tôi cho là… Nhưng mà làm việc đó cũng không phải là dễ. Tất nhiên là kể cả người viết, kể cả đạo diễn và kể cả diễn viên là phải tập trung vào một mối. Và đồng thời phải có 1 cái sự sũy nghĩ. Phải nói là – tương đối là vất vả”.

(15274)