Đang tải dữ liệu

Hài tết không hề biết giận – đạo diễn Phạm Đông Hồng. Phim nói về chuyện một phú ông kén rể rất khác người. Ai phải làm cho ông giận thì ông mới gả con gái cho. Điều kiện kén rẻ có vẻ thật dễ nên từ các ông già tới các thanh niên trong làng ai nấy cũng kéo nhau đi tham gia kén rẻ hòng lấy được con gái phú ông vừa xinh đẹp, nết na, hơn nữa là cha là phú ông lắm tiền nhiều của…

(36884)