Đang tải dữ liệu

Tên tiểu phẩm: Điều Kỳ Diệu

Nghệ Sỹ: Việt Hương, Hoài Linh, Hoài Tâm, Chí Tài

Đạo Diễn: Nhật Trung

(462)