Đang tải dữ liệu

Hài tết 2016 – Chôn Nhời 3 của đạo diễn Phạm Đông Hồng (Thăng Long Audio) là một phim hài tết đầy tính thời sự. Các tình tiết của phim phản ánh chân thực những sự kiện mang tính thời sự của Việt Nam trong năm 2015 vừa qua. Điểm qua những sự kiện nổi bật được phản án trong phim:

Sự kiện chặt cây cũ – trồng cây mới trong phim chôn nhời 3:

Trong lúc đi tuần cùng đầy tớ tên Khoai, quan Bợm gặp một trận mưa to gió lớn làm cây đổ ngáng đường quan đi. Tức cảnh sinh tình, quan bợm nghĩ luôn ra kế chặt hết hàng cây trên đường làng hòng kiếm lợi. Nghĩ là làm, quan Bợm liền lệnh ngay cho Lý Trưởng (NSUT Quốc Anh thủ vai) triển khai mưu đồ đó. Sau phi vụ, quan Bợm đã ngồi trên núi tiền nhờ việc  bán gỗ. Nhưng do  những thù hằn cá nhân từ trước (từ Chôn Nhời 2), cộng với việc chia chát không công bằng, Lý Trưởng hậm hực nuôi mộng báo thù quan huyện Bợm. Lý Trưởng đã lợi dụng sơ hở của quan Bợm mà chặt hết cây của nhà quan chi phủ vốn mua để dưỡng già sau này. Sự việc đến tai quan chi phủ, khiến quan Bợm vốn đã là cái gai trong mắt chi phủ từ lâu nay lại là cái gai to hơn – chi phủ quyết tâm tìm cách soán vị quan Bợm.

Quy hoạch để kiếm lời:

Đa cấp móc túi dân đen

 

(72420)